Info za uporabnike

Toplota

Vzdrževanje vršimo na osnovi pogodbe o vzdrževanju z vsemi odjemalci na toplotni postaji. Vzdrževanje obsega dva sklopa dejavnosti, in sicer:

dela, ki jih je potrebno opraviti vsako leto:

vklop in izklop toplotne postaje;

čiščenje lovilnikov nesnage in nastavitev pretoka v toplotni postaji;

preizkušanje funkcionalnosti vseh naprav v toplotni postaji;

pisno svetovanje odjemalcu glede rednega vzdrževanja in morebitnih potrebnih zamenjav iztrošene opreme.

izredna dela, ki jih ni možno predvideti in časovno opredeliti:

ugotavljanje vzroka motnje obratovanja toplotne postaje in svetovanje glede odprave motenj;
odprava motnje v delovanju toplotne postaje;
spremembe nastavitev parametrov v toplotni postaji po želji odjemalca
vzdrževanje naprave za preprečevanje izločanja vodnega kamna v sistemih za pripravo tople vode
redna vzdrževalna dela, ki se opravijo po zaključku ogrevalne sezone

  • Zagotoviti nemoteno obratovanje z rednim tekočim vzdrževanjem naprav;
  • kontrolo in preizkušanje funkcionalnosti naprav v toplotni postaji, ki ga opravimo enkrat letno in stanje naprav vpišemo v obratovalno dokumentacijo, ki se nahaja v toplotni postaji;
  • v smislu preventivnega vzdrževanja elementov toplotne postaje pregledamo vgrajeno opremo in svetujemo glede zamenjave iztrošene opreme;
  • pravočasno obveščati odjemalce o potrebnih večjih vzdrževalnih ali investicijskih delih;
  • nemudoma ugotoviti vzrok napake pri dobavi toplotne energije in odpraviti napako v najkrajšem možnem času;
  • zagotoviti racionalno izkoriščanje energije.

Toplotne postaje vzdržuje  tudi Energetika Ljubljana, s katero lahko sklenete pogodbo o mesečnih pavšalih, ki vključuje redne preglede toplotne postaje.

Kontaktna oseba:

Vojko Pucihar, vojko.pucihar@energetika.si
T: 01/ 588 95 47, M: 051/ 311 147

S spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2012, v nadaljevanju: Splošni pogoji) se je 8.12.2012 spremenil način obračuna sanitarne tople vode (STV), ki se meri posredno z vodomerom v toplotni postaji.

 

Splošni pogoji določajo obvezno zamenjavo vodomerov s toplotnimi števci najkasneje do 1.10.2015, kar je skladno z določili Energetskega zakona. Do takrat veljajo tudi vrednosti prikazane v spodnjem izračunu, po tem datumu pa se spremenijo.

 

V prehodnem obdobju je Energetika Ljubljana, z upoštevanjem cirkulacijskih izgub v ceni tople vode v višini 40 %, izenačila pogoje odjema toplote za pripravo STV za odjemalce z vodomeri in odjemalce s toplotnimi števci.

Z menjavo vodomerov s toplotnimi števci se spreminja način obračuna porabljene toplote.

Obstoječ način obračuna je obračunal toploto preko posrednega merjenja m3porabljene vode z vodomerom.

Nov način obračuna pa upošteva količine porabljene toplote izražene v MWh.

Porabo toplote v MWh izračunavamo po enačbi: Q= 1.68 x V x (Qtv - 10).

kjer je:

Q =         toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh)

V =         z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode

Qtv =       izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne tople vode (st. C).

Poenostavljeno lahko porabo toplote v MWh izračunamo tudi: Q= Fp x V.

kjer je:

Q =         toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh)

V =         z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode

Fp =       faktor preračuna, ki znaša 0,084

 

Ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.energetika-lj.si.

Z upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja pitne vode, kot tudi priporočil Inštituta za varstvo zdravja v JP Energetika Ljubljana priporočamo, da se sanitarna topla voda ogreva na 55-60 stopinj Celzija. Z namenom preprečevanja pojava legionele v sistemih priprave sanitarne tople vode je obvezna tudi uporaba elektronskega regulatorja, ki ima vgrajeno funkcijo občasne avtomatske termične dezinfekcije sistema.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n