Info za uporabnike

Laboratorij za merilno tehniko

V Laboratoriju za merilno tehniko izvajamo overitve mehovnih, turbinskih in rotacijskih merilnikov pretoka ter kontrolo elektronskih korektorjev plina.

Sodobne merilne linije omogočajo kontrolo merilnikov pretoka plina dimenzij DN 15 do DN 150, v območju od 10 l/h do 1000 m3/h in kontrole elektronskih korektorjev plina v merilnem območju absolutnega tlaka med 0,7 do 20 bar. Poleg osnovne dejavnosti izvajamo tudi servisiranje merilnikov pretoka in regulatorjev tlaka.

Podatke o overitvi posredujemo Uradu RS za meroslovje (www.mirs-info.si), lahko pa tudi predstavnikom Slovenske akreditacije za potrebe izvajanja rednih in ponovnih ocenjevanj. V primeru posredovanja podatkov predstavniku državnih organov, ki izkaže pravni interes, bo o nameri naročnik storitve predhodno obveščen, razen, če zakon to prepoveduje.

Postopek overitve

  • Ob predaji merilne naprave v overitev je potrebno izpolniti Zahtevo za overitev; če je več merilnih naprav istega tipa, se izpolni tudi Seznam meril za overitev .
  • Pravne osebe morajo izdati pisno naročilo oziroma naročilnico.
  • Postopek overitve obsega kontrolo točnosti merilne naprave v celotnem merilnem področju v skladu s certifikatom o odobritvi tipa in veljavnimi predpisi.
  • Skladnost merilne naprave z zakonskimi zahtevami se potrdi z namestitvijo uradne overitvene oznake – nalepka ali žig, kjer je označena veljavnost overitve.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 , 64/08 in 27/17).

Naše podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »365«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si

 

Energetika Ljubljana d.o.o., v okviru katere deluje Laboratorij za merilno tehniko, je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-009 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

 

Kontakt

Laboratorij za merilno tehniko se nahaja na lokaciji Verovškova ulica 70

Za naročila ter dodatne informacije se obrnite na:

T: 01/ 5889 700

M: 051/ 613 977

E: matej.frankovic@energetika.si

Na voljo smo vam vsak delovnik med 8. – 15. uro.

Datoteke
PDF icon Zahteva za overitev merila [pdf | 273 KB]
PDF icon Seznam meril k zahtevi za overitev merila [pdf | 280,5 KB]
PDF icon Izjava vodstva - LMT [pdf | 641,6 KB]
PDF icon Splošni pogoji poslovanja [pdf | 94,8 KB]
PDF icon Cenik storitev 2022 [pdf | 2,9 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n