O družbi

Bivanju dajemo utrip

S toploto in zemeljskim plinom oskrbujemo 81 % stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

Energetika Ljubljana zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo: sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom. Sistem daljinskega ogrevanja se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta Ljubljane in z vročo vodo za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode oskrbuje okoli 61.000 stanovanj oz. 48 % vseh stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

Sistem oskrbe z zemeljskim plinom se razprostira tudi na obrobju mesta in v sosednih občinah: Medvode, Dol pri Ljubljani, Dobrova – Polhov Gradec, Škofljica, Brezovica, Ig, Log – Dragomer, Grosuplje. Z zemeljskim plinom se za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode ali za kuho oskrbuje v Mestni občini Ljubljana oskrbuje okoli 43.000 stanovanj oz. 33 % vseh stanovanj.

Infrastruktura za daljinsko oskrbo toplotno energijo in plinom obsega 1.860 km in predstavlja enega največjih ter okoljsko in energetsko učinkovitih sistemov  v tem delu Evrope.

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na območju Mestne občine Ljubljana, je priključena že večina večjih objektov, izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je primerljiva z državami Evropske unije.

Sistem daljinskega ogrevanja je v Ljubljani že tako uveljavljen, da se nanj priključujejo vsi novi objekti, ki se gradijo na območju, kjer je predviden ta sistem.

Sočasno s priključevanjem novogradenj in širitvijo omrežja so bile na sistem priključene tudi vse večje kotlovnice in tudi veliko število večjih stanovanjskih, industrijskih, poslovnih in drugih objektov, ki še niso imeli vgrajeno centralno ogrevanje.

 

Omrežje daljinskega ogrevanja skupaj s povratnimi cevmi meri več kot 500 km.

Omrežje daljinskega ogrevanja skupaj s povratnimi cevmi meri več kot 500 km.

 

Osnovni obratovalni podatki

Sistem daljinskega ogrevanja (vročevodno in parovodno omrežje)   2019   
Dolžina vročevodnega omrežja km 271,1
Dolžina parovodnega omrežja km 8,5
Priključna moč - vročevodno omrežje MW

1.187,8

Število priključenih toplotnih števcev kos 4.920  
Število priključenih parovodnih števcev kos 20
Proizvodnja toplote (vroča voda in para) GWh 1.290 

Vir: Letno poročilo 2019

ENERGETIKA LJUBLJANA s svojim plinovodnim omrežjem povezuje Mestno občino Ljubljana, Brezovico, Dobrovo-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Škofljico, Log-Dragomer, Ig, Grosuplje in Medvode.

Zemeljski plin je zaradi okoljskih prednosti in vpliva na kakovost zraka okoljsko in energetsko ustrezen energent za urbana območja. Za ohranitev pomembne vloge zemeljskega plina kot fosilnega vira v postopnem prehodu v nizkoogljično družbo, je potrebno zagotoviti čim večje število aktivnih odjemalcev. To je hkrati tudi želja vsakega distributerja zemeljskega plina, ki gradi omrežje in priključne plinovode.

Celotno plinovodno omrežje meri že 1.060 km. Glavni plinovod se je v zadnjih 10 letih podaljšal za 140 km, od tega za 65 km MOL.

 

Osnovni obratovalni podatki

Sistem oskrbe s plinom

  2019
Dolžina glavnega plinovodnega omrežja km 726
Priključna moč MW 1.693,3
Priključeni plinomeri        kos 57.229
Letna distribucija zemeljskega plina  v MWh 766.021

Vir: Letno poročilo 2019

 

Plinifikacija Grosuplja 2023-2027

 

Načrt nujnih ukrepov

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina  na podlagi 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) objavlja Načrt nujnih ukrepov, ki vsebuje:

  • navedbo okoliščin, v katerih je potrebna uporaba nujnih ukrepov,
  • opis, način izvedbe in obseg izvedbe nujnih ukrepov.

Negospodinjskih odjemalci morajo operaterju sistema, na čigar sistem so priključeni, na podlagi 117. člena Zakona o oskrbi s plin  na obrazcu za sporočanje podatkov o plinskih napravah sporočiti podatke o svojih plinskih napravah zaradi izvedbe ukrepa neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina. Če podatki niso sporočeni, operater sistema odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago, in splošnih značilnostih plinskih naprav posamezne vrste odjemalca.

Datoteke
PDF icon Načrt nujnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer [pdf | 170,5 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n