O družbi

Bivanju dajemo utrip

S toploto in zemeljskim plinom oskrbujemo 75 % stanovanj v Mestni občini Ljubljana, do leta 2024 načrtujemo povečanje na 80 %.

Energetika Ljubljana prebivalcem Mestne občine Ljubljana zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

Sistem daljinskega ogrevanja oziroma vročevodni sistem ogrevanja, ki sodi med okoljsko najsprejemljivejšo energetsko oskrbo, se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta Ljubljane in oskrbuje 64.700 uporabnikov, od tega 59.000 gospodinjskih in 5.700 poslovnih uporabnikov.

Drugi energetski sistem v Ljubljani je omrežje zemeljskega plina, ki se razprostira tudi na obrobju mesta in v nekaterih sosednih občinah. Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo z visoko energetsko vrednostjo in je primeren za uporabo na območjih, kjer je lahko kakovost zraka problematična. Z zemeljskim plinom se za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ali za kuho preko omrežja Energetike Ljubljana oskrbuje okoli 64.000 uporabnikov, od tega 61.000 gospodinjskih in 3.000 poslovnih uporabnikov.

Oba sistema skupaj obsegata več kot 1.600 km infrastrukture in predstavljata enega največjih ter okoljsko in energetsko učinkovitih sistemov za daljinsko oskrbo z energijo v tem delu Evrope.

 

 

Skupna dolžina vseh cevi vročevoda in plinovoda obsega 1.600 km, kar pomeni, da bi jih lahko eno za drugo položili od Ljubljane pa vse do Londona.

Skupna dolžina vseh cevi vročevoda in plinovoda obsega 1.600 km, kar pomeni, da bi jih lahko eno za drugo položili od Ljubljane pa vse do Londona.

 

 

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na območju Mestne občine Ljubljana, je priključena že večina večjih objektov, izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je primerljiva z državami Evropske unije.

Sistem daljinskega ogrevanja je v Ljubljani že tako uveljavljen, da se nanj priključujejo vsi novi objekti, ki se gradijo na območju, kjer je predviden ta sistem.

Sočasno s priključevanjem novogradenj in širitvijo omrežja so bile na sistem priključene tudi vse večje kotlovnice in tudi veliko število večjih stanovanjskih, industrijskih, poslovnih in drugih objektov, ki še niso imeli vgrajeno centralno ogrevanje.

 

Omrežje daljinskega ogrevanja skupaj s povratnimi cevmi meri več kot 500 km.

Omrežje daljinskega ogrevanja skupaj s povratnimi cevmi meri več kot 500 km.

 

Osnovni obratovalni podatki

Sistem daljinskega ogrevanja (vročevodno in parovodno omrežje)   2019   
Dolžina vročevodnega omrežja km 271,1
Dolžina parovodnega omrežja km 8,5
Priključna moč - vročevodno omrežje MW

1.187,8

Število priključenih toplotnih števcev kos 4.920  
Število priključenih parovodnih števcev kos 20
Proizvodnja toplote (vroča voda in para) GWh 1.290 

Vir: Letno poročilo 2019

ENERGETIKA LJUBLJANA s svojim plinovodnim omrežjem povezuje Mestno občino Ljubljana, Brezovico, Dobrovo-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Škofljico, Log-Dragomer, Ig, Grosuplje in Medvode.

Zemeljski plin je zaradi okoljskih prednosti in vpliva na kakovost zraka okoljsko in energetsko ustrezen energent za urbana območja. Za ohranitev pomembne vloge zemeljskega plina kot fosilnega vira v postopnem prehodu v nizkoogljično družbo, je potrebno zagotoviti čim večje število aktivnih odjemalcev. To je hkrati tudi želja vsakega distributerja zemeljskega plina, ki gradi omrežje in priključne plinovode.

Celotno plinovodno omrežje meri že 1.060 km. Glavni plinovod se je v zadnjih 10 letih podaljšal za 140 km, od tega za 65 km MOL.

 

Osnovni obratovalni podatki

Sistem oskrbe s plinom

  2019
Dolžina glavnega plinovodnega omrežja km 726
Priključna moč MW 1.693,3
Priključeni plinomeri        kos 57.229
Letna distribucija zemeljskega plina  v MWh 766.021

Vir: Letno poročilo 2019

 

 

Načrt nujnih ukrepov

Kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina smo pripravili Načrt nujnih ukrepov , ki vsebuje možne okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe.

 

Datoteke
PDF icon Načrt nujnih ukrepov [pdf | 44 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n