Info za uporabnike

Laboratorij za toplotne števce

Laboratorij za toplotne števce Energetike Ljubljana kot akreditiran kontrolni organ izvaja kontrolo in overitve toplotnih števcev. Overitev je postopek, s katerim ugotovimo, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Najsodobnejša merilna in kalibracijska postrojenja omogočajo kontrolo in kalibracijo merilnikov dimenzij DN 15 do DN 150 mm pri vroči in hladni vodi, pri pretokih med 6 l/h do 160 m3/h.     

V sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za meroslovje in akreditiranimi laboratoriji v EU izvajamo tudi overitve merilnikov toplotne energije večjih dimenzij nad DN 150 mm.

Poleg overitev izvajamo tudi:

  • servisiranje in vzdrževanje merilnikov toplotne energije in vodomerov preko pooblastil proizvajalcev oz. njihovih zastopnikov,
  • odstranjevanje notranjih oblog pri ultrazvočnih merilnikih, ki nastanejo tekom večletnega delovanja merilnika,
  • neakreditirane kalibracije merilnikov pretoka; za te laboratorij prav tako, zagotavlja sledljivost meritev na nacionalnem in mednarodnem nivoju z uporabo kalibracijske opreme, ki je redno kalibrirana v akreditiranih laboratorijih; za kalibracije izdamo neakreditiran certifikat z vsemi potrebnimi podatki in ugotovitvami ter navedbo merilne negotovosti izmerjenih veličin.

Postopek:

  • Ob predaji merilne naprave v overitev je potrebno izpolniti Zahtevo za overitev; če je več merilnih naprav istega tipa, se izpolni tudi Priloga k zahtevi za overitev meril.
  • Pravne osebe morajo izdati pisno naročilo oz. naročilnico. Fizične osebe potrdijo naročilo s podpisom delovnega naloga in Zahteve za overitev, kjer so vsi potrebni osebni podatki.
  • Postopek overitve obsega kontrolo točnosti merilne naprave v celotnem merilnem področju v skladu s certifikatom o odobritvi tipa in veljavnimi predpisi.
  • Skladnost merilne naprave z zakonskimi zahtevami se potrdi z namestitvijo uradne overitvene oznake – nalepka ali žig, kjer je označena veljavnost overitve.

Laboratorij se na področju raziskovalne dejavnosti in razvoja udeležuje medlaboratorijskih primerjav v okviru EURAMET, AGFW  ter je član evropskega meroslovnega združenja za meritve toplotne energije EMATEM.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/0471/0664/08 in 27/17).

Naše podjetje izvaja overitve skladno z odločbo imenovanju laboratorija za toplotne števce, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »362«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Energetika Ljubljana, d. o. o., v okviru katere deluje Laboratorij za toplotne števce, je akreditirana pri Slovenski akreditaciji (SA) s številko akreditacije K-006 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C), za katerega je SA podpisnica EA MLA sporazuma.

 

Kontakt:

Laboratorij za toplotne števce se nahaja na lokaciji Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Za naročila in dodatne informacije se vsak delovni dan med 8. in 13. uro lahko obrnete na:

T: 01 5889 575, 01 5889 572, 01 5889 573

M:  041 668 675

E: igor.poljak@energetika.si, saso.kunovar@energetika.si

 

 

Naročnike storitev laboratorija obveščamo, da podatke o overitvi posredujemo Uradu RS za meroslovje (www.mirs-info.si).

 

Datoteke
PDF icon Zahteva za overitev merila [pdf | 466,1 KB]
PDF icon Seznam meril k zahtevi za overitev merila [pdf | 251,8 KB]
PDF icon Zahteva za kalibracijo merilne naprave [pdf | 221,8 KB]
PDF icon Kaj obsega postopek overitve [pdf | 787,1 KB]
PDF icon Reklamacijski zapisnik [pdf | 439 KB]
PDF icon Pogosta vprašanja [pdf | 281,1 KB]
PDF icon Splošni pogoji za izvedbo storitev [pdf | 38,8 KB]
PDF icon Cenik storitev - laboratorij za toplotne števce 2024 [pdf | 182,6 KB]
PDF icon Heat meter laboratory presentation [pdf | 2 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n