Info za uporabnike

Obrazci

PLIN

Obrazec za sporočanje podatkov o plinskih napravah negospodinjskega odjemalca

Kontrolni seznam za pregled plinske napeljave

Zahtevek za spremembo odjemne skupine in prodajne skupine

Seznam izvajalcev notranje plinske napeljave

Naročilo storitve - plinska napeljava

Vloga za uveljavljanje pravice do nujne oskrbe

Informacije o pravici do nujne oskrbe

Izjava o izpolnjevanju pogoja za nižjo ceno energije

Zahtevek za spremembo plinskih trošil na odjemnem mestu

 

RAČUNI

Vloga za izdajo združenega in/ali elektronskega računa

Reklamacija računa

Zahtevek za izdelavo izrednega obračuna

Izjava o pristopu k izvajanju storitve Enakomerni mesečni obrok

Soglasje za direktno obremenitev SEPA

 

VLOGE IN IZJAVE

Vloga za spremembo plačnika

Vloga za spremembo lastnika

Vloga za zamenjavo dobavitelja

Izjava o spremembi osebnih podatkov

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na distribucijski sistem toplote

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas distribucijskega omrežja

Dopolnitev vloge

Izjava naročnika gradbene storitve

Izjava plačnika o prevzemu obveznosti plačila stroškov

 

NAROČILNICE

Naročilnica za zakoličbo in nadzor

Naročilnica za izdajo katastrskih podatkov

Naročilnica za izdelavo energetske izkaznice

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov GDPR

 

GRADNJA PRIKLJUČKA (SON)

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina

 

GRADNJA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE S PLINSKIM KOTLOM (SON)

Izjava lastnika v postopku priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina

Izjava naročnika gradbene storitve k naročilu

Obrazec - Tehnična risba izvedenih del notranje plinske napeljave

Osnovni podatki o priključku

Priloga 1: Osnovni podatki o notranji plinski napeljavi

Vloga za zaplinjanje notranje plinske napeljave

Izjava o varni uporabi notranje plinske napeljave

Zapisnik o preizkusu trdnosti in tesnost plinske napeljave

Seznam izvajalcev notranje plinske napeljave

Izjava izvajalca notranje plinske napeljave

Izjava izvajalca priključka

Vloga za zaplinjanje priključka
 

 

 

> Iščete morda cenike?

Zakonodaja 

> Vsi ceniki in dokumenti 

 

 

 

Datoteke
PDF icon Izjava naročnika gradbene storitve k naročilu [pdf | 179,4 KB]
PDF icon Pristopna izjava v Klub Zvestoba ogreva [pdf | 155,5 KB]
PDF icon Izjava o varni uporabi notranje plinske napeljave [pdf | 233,4 KB]
PDF icon Obrazec za sporočanje podatkov o plinskih napravah negospodinjskega odjemalca [pdf | 864,1 KB]
PDF icon Izjava o pristopu k izvajanju storitve Enakomerni mesečni obrok [pdf | 791 KB]
PDF icon Izjava o spremembi osebnih podatkov [pdf | 533,6 KB]
PDF icon Privolitev za obdelavo osebnih podatkov GDPR [pdf | 436 KB]
PDF icon Reklamacija računa [pdf | 837,6 KB]
PDF icon Vloga za izdajo združenega in/ali elektronskega računa [pdf | 506,3 KB]
PDF icon Zahtevek za izdelavo izrednega obračuna [pdf | 333,3 KB]
PDF icon Zahtevek za spremembo odjemne skupine in prodajne skupine [pdf | 486,2 KB]
PDF icon Kontrolni seznam za pregled plinske napeljave [pdf | 480,7 KB]
PDF icon Vloga za uveljavljanje pravice do nujne oskrbe [pdf | 452 KB]
PDF icon Informacije o pravici do nujne oskrbe [pdf | 86,7 KB]
PDF icon Vloga za zaplinjanje notranje plinske napeljave [pdf | 705,7 KB]
PDF icon Izjava izvajalca notranje plinske napeljave [pdf | 564,3 KB]
PDF icon Izjava naročnika gradbene storitve [pdf | 701,3 KB]
PDF icon Izjava lastnika v postopku priključitve na distribucijsko območje zemeljskega plina [pdf | 430,4 KB]
PDF icon Naročilnica za izdelavo energetske izkaznice [pdf | 562 KB]
PDF icon Dopolnitev vloge [pdf | 529,8 KB]
PDF icon Vloga za izdajo soglasja za priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina [pdf | 604,5 KB]
PDF icon Vloga za izdajo soglasja za priključitev na distribucijski sistem toplote [pdf | 530,9 KB]
PDF icon Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas distribucijskega omrežja [pdf | 734,2 KB]
PDF icon Naročilo storitve - plinska napeljava [pdf | 625,9 KB]
PDF icon Vloga za zaplinjanje priključka [pdf | 479,6 KB]
PDF icon Izjava izvajalca priključka [pdf | 523,7 KB]
PDF icon Seznam izvajalcev notranje plinske napeljave [pdf | 263,4 KB]
PDF icon Naročilnica za izdajo katastrskih podatkov [pdf | 793,7 KB]
PDF icon Izjava o izpolnjevanju pogoja za nižjo ceno energije [pdf | 458,8 KB]
PDF icon Zahtevek za spremembo plinskih trošil na odjemnem mestu [pdf | 473,9 KB]
PDF icon Naročilnica za zakoličbo in nadzor [pdf | 242,4 KB]
PDF icon Vloga za zamenjavo dobavitelja [pdf | 234,4 KB]
PDF icon Vloga za spremembo lastnika [pdf | 487,6 KB]
PDF icon Vloga za spremembo plačnika [pdf | 489,7 KB]
PDF icon Izjava plačnika o prevzemu obveznosti plačila stroškov [pdf | 470,2 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n