O družbi

Odgovorni do ljudi in okolja

Daljinska oskrba s toploto in zemeljskim plinom je pomembno prispevala k zmanjšanju onesnaženosti zraka v Ljubljani. 

Graf prikazuje zmanjšanje onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom zaradi širitve daljinskih energetskih sistemov.

Graf prikazuje zmanjšanje onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom zaradi širitve daljinskih energetskih sistemov.


S priključevanjem stavb na sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom ter z zmanjševanjem individualnih kurišč se je v Ljubljani bistveno izboljšala kakovost zraka, predvsem na račun zmanjšanja emisij žveplovega dioksida, ki so danes kar 30-krat manjše kot so bile pred tridesetimi leti.

Z uporabo lesne biomase za proizvodnjo toplote za sistem daljinskega ogrevanja so se pomembno zmanjšali tudi izpusti ogljikovega dioksida (CO2), oba sistema oskrbe z energijo pa predstavljata tudi  pomemben ukrep za zmanjševanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci (PM10). Slednji v največji meri izvirajo iz emisij individualnih kurišč in prometa, zato Energetika Ljubljana poleg spodbujanja priklopov na daljinsko energetsko oskrbo že več let aktivno sodeluje pri spodbujanju uporabe okolju prijaznih vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG ali metan).

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOL med ključnimi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka na področju energetike navaja širitev vročevodnega in plinovodnega omrežja ter priključevanje novih stavb.

 

OKOLJSKA POLITIKA

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., zagotavlja zanesljivo, varno, okolju prijazno in ekonomsko ter energetsko učinkovito oskrbo prebivalcev mesta Ljubljane in njene okolice z daljinsko toploto in zemeljskim plinom.

Za potrebe oskrbe z daljinsko toploto poteka njena proizvodnja pretežno v visokoučinkovitem procesu sočasne proizvodnje z električno energijo. Zaradi prihrankov primarne energije je ta način proizvodnje prijaznejši do okolja zaradi manjših emisij snovi v zrak in emisij snovi v vode ter manjše rabe naravnih virov. S ciljem zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida v proizvodnji kot gorivo uporabljamo tudi lesne sekance, obnovljiv vir energije. Za proizvodnjo električne energije koristimo tudi sončno energijo (sončna elektrarna se nahaja na našem poslovnem objektu).

Zavedamo se, da so energetske storitve, ki jih nudimo, sprejemljive za okolje samo v primeru upoštevanja visokih okoljskih norm, ki so v posameznih primerih strožje od zakonskih dovoljenih vrednosti. Zahteve po okoljski in energetski odgovornosti družbe so zapisane tudi v poslovnih dokumentih.

Družba se obvezuje, da bo:

  1. Delovala v skladu z zahtevami iz okoljskih dovoljenj in v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi EU in RS;
  2. Varovala okolje, izboljševala okoljsko in energetsko učinkovitost ter zmanjševala vplive na okolje, kot so emisije snovi v zrak ter rabo in porabo vode. Okoljske vidike, upoštevajoč najboljše razpoložljive tehnike, ogljično nevtralnost ter dobre prakse krožnega gospodarstva bo vključevala v razvojne in investicijske projekte;
  3. Preprečevala nesreče, v primeru slednjih pa v največji možni meri zmanjševala njihov vpliv;
  4. Nenehno izboljševala sistem ravnanja z okoljem v cilju izboljšanja okoljske učinkovitosti;

Vpetost lokacij družbe (lokacija Toplarniška 19 in lokacija Verovškova 62 in 70) v urbano okolje zahteva še večjo odgovornost do meščanov Mestne občine Ljubljana. V prizadevanju po dobrih »sosedskih« odnosih gradimo odprt odnos z lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi strankami. Aktivno sodelovanje z javnostjo je vzpostavljeno preko spletne strani in mobilnega portala, vsakoletnega srečanja s Četrtno skupnostjo Moste in strokovnih ogledov.

Posebno skrb namenjamo tudi našim kupcem energije, ki jim nudimo različne oblike pomoči v obliki strokovnih nasvetov, prenosa tehničnega znanja in skupnih vlaganj v posodobitve.

Okoljska politika je zavezujoča za vse zaposlene, zunanje izvajalce in obiskovalce.

K varovanju naravnega okolja lahko veliko prispeva tudi vsak posameznik po svojih močeh. V ta namen smo za vas pripravili tudi nekaj praktičnih nasvetov: Zlata pravila varčevanja z energijo.

Datoteke
PDF icon Politika varstva pred večjimi nesrečami [pdf | 1,9 MB]
PDF icon informacija_za_javnost_t19_o_varnostnih_ukrepih_in_o_ravnanju_v_primeru_vecje_nesrece_okt2022.pdf [pdf | 153,6 KB]
PDF icon Lokacija Verovškova 62_Informacija za javnost o varnostnih ukrepih in o ravnanju v primeru večje nesreče [pdf | 2,9 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n