Info za uporabnike

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina in električne energije o reklamacijah in pritožbah (na podlagi 27. člena Zakona o oskrbi z električno energijo- ZOEE (Uradni list RS, št. 172/21 z dne 28. 12. 2021) in 17. člena Zakona o oskrbi s plini – ZOP (Uradni list RS, št. 204/21 z dne 29. 11. 2021):

 

Dobavitelj zemeljskega plina in električne energije JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem, ki so določene z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015 ), Zakonom ZOEE in ZOP.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina ali električne energije ima gospodinjski odjemalec pravico do reklamacije in pritožbe.

1. Pri dobavitelju JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. lahko vloži pisno reklamacijo, in sicer:

  • na naslov Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,
  • na elektronsko pošto info@energetika.si ali
  • ustno na zapisnik v sprejemni pisarni dobavitelja na naslovu Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.  

2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami ali o pritožbi, lahko odjemalec vloži pisno pobudo ali pritožbo za začetek postopka, ki mora vsebovati:

  • osebno ime,
  • naslov prebivališča,
  • elektronski naslov,
  • podatke o dobavitelju,
  • dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja,
  • predloge dokazov, na katere opira pobudo,
  • izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju IRPS).

Pritožba se odda na Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Evropski center za reševanje sporov bo pobudo oziroma pritožbo obravnaval skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015).

V Pravilniku obravnave pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev je podrobneje opisan postopek pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom izvensodnega reševanja potrošniških sporov lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 08/2056 590.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

 

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, nastalo zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev. Za ugotavljanje višine škode in za način povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, ki so dostopna na spletni strani dobavitelja. 

Datoteke
PDF icon Pravilnik obravnave pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev [pdf | 255,5 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n