O družbi

Laboratorij za goriva in kemijsko kontrolo vod

V Laboratoriju za goriva in kemijsko kontrolo vod preskušamo premog, trdna biogoriva kot tudi tehnološke vode

Laboratorij za goriva in kemijsko kontrolo vod je samostojna organizacijska enota  v Sektorju za proizvodnjo in vzdrževanje. Naše storitve so v skladu z zahtevami in pričakovanji naročnikov. Zadovoljstvo in zaupanje strank je naša prednostna naloga. Stalno se trudimo, da bi izboljšali kakovost storitev in konkurenčnost ter učinkovitost sistema vodenja. Preskuse izvajamo v skladu z metodami, ki so navedene v obsegu dejavnosti Laboratorija za goriva in kemijsko kontrolo vod.

Notranjost osrednjega dela Laboratorija za tehnološke vode.  Notranjost osrednjega dela Laboratorija za goriva.

Notranjost osrednjega dela Laboratorija za kemijsko kontrolo vod (levo) in Laboratorija za goriva (desno).

Storitve

V Laboratoriju za goriva in kemijsko kontrolo vod preskušamo premog, trdna biogoriva kot tudi tehnološke vode. Občasno za potrebe družbe analiziramo tudi olja in maziva. Vsekakor so ključne naloge razdeljene na dva dela, in sicer na vhodno kontrolo in procesno kontrolo. Z uvedenim sistemom kakovosti in s tem akreditacijo za področje preskušanja, se je naša vloga na obeh področjih bistveno okrepila. Rezultati naših analiz so tako direktno povezani z obračunom energentov na eni strani in ukrepi v sistemu tehnoloških vod na drugi strani.

Energetika Ljubljana d. o. o., v okviru katere deluje Laboratorij za goriva in kemijsko kontrolo vod, je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-011 na področju kontrole, za katerega je SA podpisnica EA MLA sporazuma. Spisek akreditiranih metod se nahaja v Prilogi akreditacijski listini LP-011. Akreditacija je potrditev oziroma priznana usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog.

Akreditacija nudi vsekakor bistveno večje zaupanje v rezultat in tega se prav vsi zavedamo. Za naše zunanje naročnike izvajamo analize premoga, trdnih biogoriv in tehnoloških vod.

Poleg akreditiranih metod izvajamo tudi preskušanje, ki ni v obsegu akreditacije laboratorija. Vendar vse preskusne metode, akreditirane ali neakreditirane, izvajamo skladno z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Vse vzpostavljene preskusne metode so ustrezno preverjene in zagotavljamo zanesljive (v smislu točnosti in natančnosti) rezultate. Seznam metod, ki jih izvajamo v Laboratoriju za goriva in kemijsko kontrolo vod je naslednji:

 

Notranjost Laboratorija za goriva - instrumente.  Notranjost Laboratorija za goriva - instrumente.

Elementni analizator Leco CHN in S v Laboratoriju za goriva (levo) in sušilnik, fini in grobi mlin v Laboratoriju za goriva (desno).

Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode

Reference to standard or non-standard testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method and eventual relations to other standards or me­thods

Območje preskušanja

Range of testing

Materiali; proizvodi

Materials; products

ASTM D7582

 

Standardna testna metoda za določevanje osnovnih parametrov v vzorcih premoga in koksa-instrumentalna metoda

Standard Test Method for Proximate Analysis of the Analysis Sample of Coal and Coke by Instrumental Procedures

 

 

analitska vlaga:

(1 – 33) %

pepel-brezvodno stanje: (1–50) %

hlapne snovi-brezvodno stanje: (15 – 55) %

C-fiks: (20 – 80) %

premog

coal

ASTM D5373

 

Standardna testna metoda za instrumentalno določevanje vsebnosti ogljika, vodika in dušika v vzorcih premoga in koksa

Standard Test Methods for Instrumental determination of Carbon, Hydrogen and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal and Coke

 

C-brezvodno stanje:

(30 – 80) %

H-brezvodno stanje:

(3 – 5,5) %

N-brezvodno stanje:

(0,5 – 2) %

premog

coal

ASTM D4239

 

Standardna testna metoda za določevanje vsebnosti žvepla v premogu in koksu s sežigom v cevni peči

Sulphur in the Analysis sample of Coal and Coke Using High Temperature Tube Furnace Combustion Method

 

S-brezvodno stanje:

(0,1 – 5,0) %

premog

coal

ASTM D3302/D3302M

Določevanje skupne vlage

Standard Test Method for Total Moisture in Coal

skupna vlaga:(5 – 50) %

premog

coal

 

DIN 51900
teil 1
teil 3

 

Standardna metoda za določevanje sežigne toplote tekočih in trdnh goriv in preračun na spodnjo kurilno vrednost

Teil1: Prüfung fester und flüsiger Brenstoffe;Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes Allgemeine Angaben Grundgeräte Grundverfahren

Teil 3: Prüfung fester und flüsiger Brenstoffe; Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes; Verfahren mit adiabatischen Mantel

 

Priprava vzorca: ASTM D2013/D2013M-12

Sample preparation

 

Kurilnost;

 

zgornja kurilnost-brezvodno stanje:

(10 – 35) MJ/kg

 

spodnja kurilnost- dostavljeno stanje:

(6  – 30) MJ/kg

 

premog

coal

Oprema za delo z lesno biomaso v Laboratoriju za goriva - na fotografiji je zaprta peč za sušenje lesnih sekancev.  Oprema za delo z lesno biomaso v Laboratoriju za goriva - na fotografiji je odprta peč za sušenje lesnih sekancev.

Oprema za delo s trdnimi biogorivi v Laboratoriju za goriva - na fotografiji je sušilnik za sušenje lesnih sekancev.

Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode

Reference to standard or non-standard testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method and eventual relations to other standards or me­thods

Območje preskušanja

Range of testing

Materiali; proizvodi

Materials; products

SIST EN ISO 18134-1

Trdna biogoriva-Določevanje vlage-Metoda sušenja v peči-1. del: Celotna vlaga-Referenčna metoda

priprava vzorca: SIST EN 14780:2011 (modificirana metoda)

Solid biofuels-Determination of moisture content-Oven dry method-Part 1: Total moisture-Reference method

*sample preparation: SIST EN 14780:2011 (modified method)

 

celotna vlaga: (5 – 60)%

                              

trdna biogoriva

solid biofuels

 
SIST EN ISO 18134-3
 

Trdna biogoriva-Določevanje vlage-Metoda sušenja v peči-3 del: Vlaga v splošnem analiznem vzorcu

Solid biofuels-Determination of moisture content-Oven dry method-Part 3: Moisture in general analysis sample

 

vlaga: (3 – 15) %

 

trdna biogoriva

solid biofuels

 
SIST EN ISO 18122

Trdna biogoriva-Določevanje vsebnosti  pepela

Solid biofuels-Determination of ash content

 

 

pepel–brezvodno stanje:

(0,3-15) % 

trdna biogoriva

solid biofuels

 
SIST EN ISO 16948

Trdna biogoriva-Določevanje vsebnosti celotnega ogljika, vodika in dušika

Solid biofuels-Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen

 

C-brezvodno stanje:

(42 – 55) %

H-brezvodno stanje:

(5 – 7) %

N-brezvodno stanje:

(0,1 – 3,5) %

 

trdna biogoriva

solid biofuels

 
SIST EN 14918

Trdna biogoriva – Metoda za ugotavljanje kalorične vrednosti

Solid biofuels – Method for the determination of caloric value

 

Kurilnost;

 

zgornja kurilnost- brezvodno stanje:

(16-21) MJ/kg

 

spodnja kurilnost- brezvodno stanje:

(15-20) MJ/kg

 

 

trdna biogoriva

solid biofuels

 

SIST EN ISO 17827-1

 

Trdna biogoriva - Določevanje porazdelitve velikosti delcev za nestisnjena goriva – 1. del: Metoda z nihajočim sitom z odprtinami 3,15 mm ali več

Solid biofuels- Determination of particle size distribution for uncompresed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures of 3,15 mm and above

Modificirana

 

(2,5 – 17) % delcev manjših od 1 mm

trdna biogoriva

solid biofuels

 

Prostor, oprema oz. delovni pripomočki Laboratorija za tehnološke vode.  Bližnji posnetek enega izmed delovnih pripomočkov Laboratorija za tehnološke vode.

Prostor in del opreme Laboratorija za kemijsko kontrolo vod na Verovškovi 62.

Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode

Reference to standard or non-standard testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method and eventual relations to other standards or me­thods

Območje preskušanja

Range of testing

Materiali; proizvodi

Materials; products

SIST EN ISO 10523

Kakovost vode – Določevanje pH

Water quality – Determination of pH

 

5,00 – 12,00

 

tehnološke vode

industrial water

SIST EN 27888

Kakovost vode – Določevanje električne prevodnosti

Water quality – Determination of electrical conductivity

 

5,0 – 5000 µS/cm

tehnološke vode

industrial water

SIST ISO 6059

Kakovost vode – Ugotavljanje vsote kalcija in magnezija – Titrimetrijska metoda z EDTA

Water quality – Determination of the sum of calcium and magnesium – EDTA titrimetric method

 

0,0010 – 4,000 mmol/L

tehnološke vode

industrial water

SIST EN ISO 6878

poglavji 4,6

chapters 4,6

 

Kakovost vode – Določevanje fosforja – spektrometrijska metoda z amonijevim molibdatom

Water quality – Determination of phosphorus – Ammonium molybdate spectrometric method

 

Ortophosphate:

2,00-7,00 mg/L PO43-

Polyphosphate:

0,30-7,00 mg/L P2O5

 

tehnološke vode

industrial water

Video: Predstavitev laboratorija
Datoteke
PDF icon Akreditacijska listina LP-011 s prilogo [pdf | 3,2 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n