O družbi

Strateški projekti

Umikamo premog iz Ljubljane

Izgradnja plinsko-parne enote predstavlja največjo energetsko-okoljsko naložbo Energetike Ljubljana doslej. Nadomestila bo dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL in omogočila 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga. Primarni energent za proizvodnjo toplote in elektrike bo tako postal zemeljski plin, premog pa se bo uporabljal le še v najmlajšem premogovnem bloku, v katerem uporabljamo tudi lesno biomaso. 

PPE-TOL obsega dve plinski turbini, ki imata vsaka 57 megavatov nazivne električne moči, in eno parno turbino, ki ima 42 megavatov nazivne moči. Skupaj predstavljajo visoko učinkovito soproizvodno enoto, ki bo zamenjala dva od treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL. Glede na plinsko-parno tehnologijo bo razmerje med letno proizvodnjo toplotne in električne energije v novem objektu približno 1:1, sedaj je približno 2:1, v korist toplote. Povedano drugače: sedaj v povprečju na leto proizvedemo 1.100 gigavatnih ur toplote in 400 gigavatnih ur elektrike, s PPE-TOL pa bomo še naprej zanesljivo zagotavljali obseg proizvodnje toplote, ki je potreben za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani, ob tem pa za 100 odstotkov povečali proizvodnjo električne energije za potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije.

Poleg večje kakovosti zraka zaradi zmanjšanja izpustov in zagotavljanja potrebne toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Ljubljani, bo nova enota omogočila tudi večjo proizvodnjo visoko učinkovite električne energije.

Celotna vrednost investicije je 145 mio EUR (brez DDV).

 

"Uporaba premoga v Ljubljani se bo z izgradnjo PPE-TOL zmanjšala za dobrih 70 odstotkov."

 

Slika prikazuje uporabo goriv danes in kako bo po izgradnji plinsko-parne enote

Infografika prikazuje, da se trenutno za proizvodnjo toplote in elektrike porabi 84 % premoga in 16 % lesnih sekancev na leto, po izgradnji plinsko-parne enote pa se bo letno porabilo 70 % zemeljskega plina, 20 % premoga in 10 % lesnih sekancev.

 

 

Izgradnja poteka od konca leta 2019 in je trenutno v zaključni fazi.

Aktualne fotoutrinki z gradbišča izgradnje plinsko-parne enote na lokaciji enote TE-TOL lahko spremljate na našem youtube kanalu: https://www.youtube.com/user/TETOLtube 

 

Investicija v SNCR na kotlu bloka 3 v TE-TOL in njeni učinki


V enoti TE-TOL Energetike Ljubljana je bila v letu 2019 na kotlu bloka 3 izvedena obsežna okoljska naložbo v prigradnjo sistema selektivne nekatalitične redukcije, SNCR, za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov NOx. Na ta način je proizvodnja toplote za oskrbo Ljubljane z daljinsko toploto in električne energije postala okolju prijaznejša.

Dušikovi oksidi (NOX), ki nastajajo pri zgorevanju goriv, so sestavljeni iz dušikovega oksida (NO), in dušikovega dioksida (NO2). Dušikovi oksidi (NOX) so okolju in zdravju škodljivi, saj v reagiranju z vlago iz zraka povzročajo kisel dež ter povečujejo smog in koncentracijo strupenega ozona, O3, v nižjih plasteh ozračja.

Pri zgorevanju goriv NOX nastaja na dva načina. Za nastanek termičnega NOX dušik, N2, iz zraka pri visokih temperaturah razpade na molekularni dušik, ki nato oksidira. Drugi vir emisij NOX so dušikove spojine v gorivu, ki med zgorevanjem razpadajo na dušikove radikale, iz katerih lahko nastane NOX.

Na nastajanje termičnega NOX pri zgorevanju trdnih goriv lahko vplivamo z znižanjem temperatur zgorevanja z izvajanjem primarnih ukrepov, ki zajemajo optimizacijo zgorevanja, nizek presežek zraka, stopenjsko dodajanje zraka v posamezne cone zgorevanja, dovajanje dogorevalnega zraka, recirkulacija dimnih plinov in nižanje temperatur zgorevanja z vbrizgavanjem vode ali vodne pare.

Ker izvajanje primarnih ukrepov na tvorjenje NOX iz goriva nima vpliva, je za dodatno znižanje emisij NOX iz procesa zgorevanja potrebno poseči po sekundarnih ukrepih. Ti zajemajo selektivno nekatalitično redukcijo, SNCR, in selektivno katalitično redukcijo, SCR.

Pri SNCR se v zgorevalne pline v samem kurišču kotla vbrizgava vodno raztopino amonijaka ali vodno raztopino sečnine, ki v temperaturnem območju med 850 oC in 1000 oC reagira z NOx in ga reducira v molekularni dušik, N2, ,vodo, H2O, in pri uporabi sečnine še ogljikov dioksid, CO2.


Shematski prikaz delovanja SNCR:

Shematski prikaz delovanja SNCR

 

Podobna reakcija med vodno raztopino amonijaka ali sečnine in NOX iz zgorevalnih plinov poteka tudi pri SCR, le da tu reakcija poteka na odvodu zgorevalnih plinov iz kotla pri nižjih temperaturah in ob prisotnosti katalizatorja, ki pospeši reakcijo.

V Energetiki Ljubljana so bile na kotlu bloka 3 v TE-TOL v preteklih letih že izvedene naložbe v primarne ukrepa znižanja emisij NOx, ki so zajemale zamenjavo gorilnikov premoga, prigradnjo zračnih kanalov za vpih sekundarnega zraka nad gorilnike in recirkulacijo dimnih plinov. Kljub precejšnjemu znižanju, so bile emisije NOx iz kotla bloka 3 v nekaterih režimih obratovanja še vedno nad dopustnimi. Zato smo se v letu 2018 v TE-TOL odločili za naložbo v SNCR, saj je investicija v SCR višja, sama tehnologija SCR pa zahteva veliko prostora, ki ga v TE-TOL ni na razpolago.

Naložba v prigradnjo SNCR h kotlu bloka 3 v TE-TOL je bila v novembru 2019 uspešno zaključena z uspešno izvedenim zagonom sistema. Po preteku poskusnega obratovanja smo v februarju 2020 uspešno izvedeli garancijske meritve SNCR. Rezultati teh meritev so pokazali, da so po prigradnji SNCR emisije NOx iz kotla bloka 3 v TE-TOL v vseh preverjenih obratovalnih režimih pod predpisanimi vrednostmi:

 

Pretok pare [kg/s]

Gorivo1

Emisije NOX [mg/Nm3]

Izmerjeno

Predpisano

69

lignit + lesni sekanci

168

200

69

Lignit

175

75

Lignit

172

75

lignit + lesni sekanci

172

40

lignit + lesni sekanci

107

56

Lignit

169

56

lignit + lesni sekanci

164

 

Datoteke
PDF icon ENLJ_projekt PPE-TOL [pdf | 4,5 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n