Info za uporabnike

Splošno

Za praznjenje interne instalacije skrbi vzdrževalec interne instalacije, torej se morajo potrošniki obrniti na upravnika zgradbe oziroma vzdrževalca (hišnika). Informacije o upravniku se nahajajo na računih.

Postopek zakoličbe je sledeč:

 • naročilo se opravi z osebnim obiskom v pisarni oz. se po pošti posreduje spodaj navedeno dokumentacijo na naslov: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Katastrska služba, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana;
 • s seboj morate imeti naročilnico (navedena kontaktna oseba), gradbeno dovoljenje, PGD, PZI;
 • vedeti morate na katerem območju potrebujete zakoličbo in katere naprave naj vam zakoličimo (plinovod, vročevod);
 • po skupnem ogledu naših naprav na želenem območju se dogovorimo za termin zakoličbe.

Zakoličba se naroča vsaj 5 delavnih dni pred izvedbo.

Postopek je sledeč:

 • obisk v pisarni Katastrske službe (ENERGETIKA LJUBLJANA, Verovškova ulica 62, II. nadstropje) ob katerem imate s seboj naročilnico in projekt bodočega cevovoda (plinovoda ali vročevoda), izdelamo predračun,
 • dogovorimo se glede terminov posnetkov in določimo kontaktne osebe,
 • kontaktne osebe med seboj komunicirajo glede detajlov izvedbe posnetka, kartiranja prijave na LGB d.o.o. (Ljubljanski geodetski biro) in izdelave geodetskega načrta.

Pri zaključku naročila predamo naročniku vrisane cevovode s pripadajočimi objekti in prijavo na LGB d.o.o., ki se potrebuje za uspešno opravljen tehnični pregled, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

Za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja je nujno potrebno priložiti dokazilo, da so bili novo zgrajeni cevovodi z vsemi napravami prijavljeni na LGB d.o.o. (Ljubljanski geodetski biro), ki za MOL vodi zbirnik komunalne infrastrukture.

Prijavo naše podjetje opravi po opravljenih posnetkih na terenu, po vnosu podatkov v informacijski sistem. Ko stranka poravna račun, se izvede prijava na LGB, d.o.o.. in se stranki predajo vsi dokumenti in prijave, ki so potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja za obratovanje. Stranka dobi tudi geodetski načrt opravljene meritve.

Uradne ure v Katastrski službi (Sektor za inženiring):

vsak ponedeljek in sredo od 11. do 14. ure v pisarni Katastrske službe v prostorih ENERGETIKA LJUBLJANA, Verovškova ulica 62, Ljubljana.

Informacije so na voljo tudi preko:

Vzrok za visoko porabo plina ali toplote je lahko:

 • višina porabe plina ali toplote za namen centralnega ogrevanja prostorov je predvsem odvisna od povprečne zunanje temperature v času obračunskega obdobja, zato poraba v začetku ogrevalne sezone narašča, doseže praviloma največjo vrednost v mesecu januarju, ter pada proti koncu ogrevalne sezone;
 • pomotoma nepravilno odčitano ali zavedeno stanje merilne naprave;
 • daljše obračunsko obdobje, kot je običajno - možni razlogi: v rednem roku ni bilo mogoče odčitati stanja, pozno prispetje potrebnih dokumentov ob novi priključitvi ali menjavi lastništva;
 • nepravilno delovanje merilne naprave;
 • računsko določeno stanje za čas okvare merilne naprave;
 • računsko določeno stanje merilne naprave, ker odjemalec ni sporočil odčitka.

V mestu Ljubljana imamo dva sistema daljinske oskrbe z energijo za ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov, in sicer daljinsko ogrevanje, ki ima svoje omrežje predvsem v Centru, Bežigradu, delu Šiške in Mostah, ter plinovodno omrežje, ki se razteza tudi na obrobje mesta Ljubljana in sosednjih občin.

Za točen odgovor kako priključiti vaš objekt pošljite na Energetiko Ljubljana dopis s točnim naslovom objekta, ki ga želite priključiti in v roku 10. delovnih dni vam bomo posredovali odgovor z vsemi navodili za nadaljnje postopke pri priključevanju. Dopis nam lahko pošljete:

 • po pošti na naslov: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Prodajna služba, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,
 • po faksu 01/ 588 96 29 ali
 • po e - pošti info@energetika.si

Odjemalci sami določajo čas in standard ogrevanja, zato je sezona ogrevanja odvisna samo od vas. V Energetiko Ljubljana sporočite le vašo odločitev oziroma datum, kdaj želite pričeti z ogrevanjem. Dobavitelj dobavlja zemeljski plin oziroma toploto nepretrgoma in zagotavlja potrebno količino zemeljskega plina oziroma toplote za obratovanje odjemalčevih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi. V kolikor vam Energetika Ljubljana vzdržuje toplotno postajo, bomo tudi mi poskrbeli za kvaliteten zagon postaje ob vaši odločitvi.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n