Najpogostejša vprašanja

Za vas smo zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore ter aktualne informacije o razmerah na trgu, ki jih dnevno prejemamo v naš Kontaktni center.

Opažamo pojav lažnih serviserjev, ki se izdajajo za podizvajalce Energetike Ljubljana in ponujajo brezplačen pregled notranje plinske napeljave in/ali zamenjavo priključne cevi za štedilnike. Serviserji Energetike Ljubljana na vaš dom vedno pridejo na vašo željo ob dogovorjenem terminu, zato ostalih »plin-mojstrov«, ki se pojavijo na vaših vratih, ne spuščajte v svoj dom.

Lažni serviserji so izjemno vsiljivi in iznajdljivi, saj skušajo odjemalce z lažnimi pristopi in podatki prepričati, da je potrebno preveriti notranjo plinsko napeljavo ali celo da prihaja do uhajanja plina. 

Energetika Ljubljana s »terenskimi serviserji« ali »plin-mojstri«, ki se sklicujejo, da prihajajo iz »Plinarne Ljubljana« ipd., nima sklenjenih pogodb za ugotavljanje in preprečevanje uhajanja plina ali drugih podobnih storitev odpravljanja okvar v povezavi s plinskimi napeljavami in plinskimi trošili. 

Vsem odjemalcem svetujemo posebno previdnost. Od akviziterjev vedno zahtevajte službeno identifikacijsko kartico in si zapišite njihove podatke. Strokovno osebje Energetike Ljubljana ima službeno kartico vedno s seboj. 

Kako vem, kdo je zaposlen na Energetiki Ljubljana d.o.o.?

  • ​Serviser se identificira s službeno izkaznico.
  • Zaposleni so oblečeni v delovna oblačila z oznako Energetika Ljubljana d.o.o.
  • Na ulici vidite delovna vozila z oznako "metan" in Energetika Ljubljana d.o.o.


V primeru, da se vam je zgodilo zgoraj opisano, vas prosimo, da nas o tem pisno obvestite in nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov info@energetika.si ali kontaktirate naše osebje na brezplačno številko kontaktnega centra 080 2882.


Pojava in dejanja lažnih serviserjev in akviziterjev ne moremo preprečiti, lahko pa jim s previdnostjo in preverjanjem, kot je na primer zahteva, da se osebe izkažejo z ustreznimi identifikacijskimi dokumenti, preprečimo nepooblaščen vstop v domove in nepošteno ravnanje.

Strošek ogrevanja je sestavljen iz dveh postavk:
A) stalni (fiksni) stroški, ki so zajeti v priključni moči, in
B) spremenljivi (variabilni) stroški, ki predstavljajo porabljeno energijo za proizvodnjo toplote.

Priključna moč se obračunava v megavatih (MW) oziroma kilovatih (kW) in izhaja iz projektne dokumentacije strojnih napeljav kot nazivna moč posameznih toplotnih naprav.
Količina dobavljene toplote se obračunava v megavatnih urah (MWh) oziroma kilovatnih urah (kWh) in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, vgrajenim v toplotni postaji.

Če poenostavimo, to pomeni, da četudi imate radiatorje ves čas zaprte, plačate fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja (v tem delu so med drugim zajeti tudi stroški za ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov), plačate pa tudi minimalni variabilni del, določen v 18. členu pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, kar v praksi pomeni, da če se ugotovi, da je poraba, zabeležena na delilniku, nižja od 40 odstotkov povprečne porabe na kvadratni meter, je treba plačati najmanj teh 40 odstotkov povprečne porabe. 

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov, to področje ureja stvarnopravni zakonik. Za razliko od lastnine individualne hiše, je način upravljanja in dogovor o medsebojnih razmerjih, kar zadeva tudi način in delitev ogrevanja, v večstanovanjskih stavbah dogovor med vsemi etažnimi lastniki.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, se uporabljajo v večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki imajo štiri ali več posameznih delov in skupen
sistem ogrevanja ali skupen sistem priprave tople sanitarne vode
.

Etažni lastniki imajo vedno pravico in dolžnost preveriti kdo je izvajalec delitve ogrevanja v njihovem objektu, saj storitev izvajanja delitve plačujejo sami. Prav tako je njihova pravica izbira ali menjava izvajalca delitve, vendar se mora s tem strinjati potrebna večina etažnih lastnikov.  Izvajalec delitve je pooblaščenec odjemalcev, ki Energetiki Ljubljana, kot dobavitelju toplote, sporoča števčno stanje glavnega toplotnega števca v toplotni postaji in/ali procentualen delilnik stroškov porabljene toplote, na osnovi katerega Energetika Ljubljana izstavi račune končnim odjemalcem.

Dobavitelj dobavlja energent za celotno stavbo, količina dobavljene energije pa se meri na skupnem merilnem mestu.

Še več informacij o tem si lahko preberete v našem Svetovalcu.

Možnost, da rešite to situacijo, je prejem elektronskega računa. Za prejem elektronskega računa je potrebno izpolniti vlogo za izdajo e-računa, podpisano lahko pošljete na elektronski naslov info@energetika.si ali na naslov Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Za menjavo lastnika oz. plačnika, spremembo naslova za dostavo računa, elektronski račun ali direktno obremenitev zadošča, če nam izpolnjene in podpisane izjave, ki jih najdete na tej povezavi,  pošljete na elektronski naslov info@energetika.si. Vse izjave lahko pošljete tudi po klasični pošti na naslov Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n