Najpogosteje izpolnjeni postopki

Za vas smo zbrali nekaj najpogostejših postopkov in življenjskih dogodkov, v katerih se pogosto znajdete naši odjemalci. Nekateri dogodki znajo biti zelo stresni, zato vam na enem mestu ponujamo odgovore, kako v določenem primeru ravnati.

Najpomembnejše je to, da nam vsako spremembo sporočite v 15 dneh od datuma nastale spremembe.

Vse podpisane dokumente nam lahko posredujete na e-naslov info@energetika.si ali na Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

 

V današnjem svetu želimo imeti vse informacije na dosegu roke. Prihranite čas in si uredite:

V teh primerih je potrebno narediti spremembo lastnika.

Za oddajo vloge lahko izberete spletno vlogo ali pdf vlogo.

Postopek:

 1. Izpolnite Vlogo za spremembo lastnika. 
 • Vloga za spremembo lastnika od vas zahteva vnos naslednjih podatkov:
 • naslov in številko odjemnega ali merilnega mesta,
 • stanje merilne naprave (v kolikor se s toploto ali plinom oskrbujete iz skupnega merilnega mesta, stanja merilne naprave ni potrebno navajati).
   
 • Vlogi bo potrebno priložiti tudi eno ali več izmed naslednjih dokazil:
 • overjena prodajna pogodba,
 • sklep o dedovanju (v primeru, da s sklepom o dedovanju še ne razpolagate, ste pa potencialni dedič odjemnega mesta, zadostuje pisna izjava s katero navajate, da boste prevzeli stroške dobave energenta),
 • zemljiškoknjižni izpisek,
 • primopredajni zapisnik.

2.    Sestavi se nova pogodba o dobavi. V primeru, da vlogo oddajate kot stari lastnik, se tu vaše sodelovanje v postopku zaključi.

3.    Novi lastnik prejeto pogodbo podpiše in vrne na naš naslov.

V primeru, da se menja le lastnik stanovanja, plačnik pa ostaja isti, ta podatek nujno navedite.

V tem primeru je potrebno narediti spremembo plačnika.

Za oddajo vloge lahko izberete spletno vlogo ali pdf vlogo.

Postopek:

1.    Izpolnite Vlogo za spremembo plačnika.

 • Vloga za spremembo plačnika od vas zahteva vnos naslednjih podatkov:
 • naslov in številko odjemnega ali merilnega mesta,
 • stanje merilne naprave (v kolikor se s toploto ali plinom oskrbujete iz skupnega merilnega mesta, stanja merilne naprave ni potrebno navajati).
   
 • Vlogi bo potrebno priložiti tudi eno ali več izmed naslednjih dokazil:
 • najemna pogodba,
 • v primeru, da gre za ožje družinske člane z istim stalnim prebivališčem, pa izjava o družinskem razmerju.

2.    Energetika Ljubljana preveri, ali so vse dosedanje zapadle obveznosti na odjemnem mestu poravnane. V primeru neporavnanih zapadlih obveznosti vlogi priložite potrdila o plačilu le-teh.

3.    Sestavi se aneks k pogodbi, ki ga podpišeta lastnik in novi plačnik. Pogoj za spremembo plačnika na odjemnem mestu so poleg podpisanega aneksa tudi v celoti poravnane zapadle obveznosti na odjemnem mestu.

 

 

V primerih, ko pride do spremembe bivališča, osebnega imena ali priimka, je potrebno narediti spremembo osebnih podatkov.

Za oddajo vloge lahko izberete spletno vlogo ali pdf vlogo.

Postopek:

 • Izpolnite Vlogo za spremembo osebnih podatkov.
 • Prejete spremembe pri nas zabeležimo.
 • Vaša pogodba ostane veljavna.

V primeru, da s sklepom o dedovanju še ne razpolagate, ste pa potencialni dedič odjemnega mesta, zadostuje pisna izjava, s katero navajate, da boste prevzeli stroške dobave energenta. Spremembe lastništva so možne le ob predložitvi dokazil. Po prejemu sklepa o dedovanju izpolnite vlogo za spremembo lastnika.

Za oddajo vloge lahko izberete spletno vlogo ali pdf vlogo.

Ali prenavljate oziroma gradite hišo in ne veste, za katero vrsto ogrevanja bi se odločili? Energetika Ljubljana za vas vgradi plinsko peč na ključ.

V primeru obširnejših gradbenih del je potrebno zaradi varnosti plin izklopiti. Za prekinitev dobave plina izpolnite naročilnico za storitve plinske napeljave. Ob zaključenih gradbenih delih naročilnico za priklop plinske napeljave ponovno izpolnite in jo pošljite na naš naslov.  

Za oddajo vloge lahko izberete spletno vlogo ali pdf vlogo.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n