Info za uporabnike

Cenik - plin - 1.12.2010

Cena za oskrbo z zemeljskim plinom je od 1. februarja 2008 sestavljena iz:

1. Cene za uporabo omrežijAkt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, Uradni list RS, št. 61/2010
V spisku priloženih cenikov (spodaj) si lahko ogledate tudi na podlagi omenjenega akta preračunane:

  • cene za distribucijo zemeljskega plina po odjemnih skupinah, preračunane na dan z vključenim 20 % DDV,
  • cene za izvajanje meritev, preračunane na dan z vključenim 20 % DDV.

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) opravlja poleg storitev, ki jih pokrivata omrežnina in znesek za izvajanje meritev še nekatere druge storitve, za katere pa mora v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem oblikovati in javno objaviti cenik teh storitev. Večinoma gre za storitve po naročilu in se posamezne postavke ne bodo pojavljale na rednih mesečnih računih za zemeljski plin. Veljaven Cenik storitev SODO si lahko ogledate spodaj v spisku priloženih cenikov.

2. Cene za dobavljeni zemeljski plin

Prodajna skupina Letna zmogljivost Prodajna cena zemeljskega plina brez DDV na enoto Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * 20% DDV Končna cena zemeljskega plina z DDV na enoto
  m3/ leto EUR/ m3 EUR/ m3 EUR/ m3 EUR/ m3
PS1 0 - 200 0,3952 0,0050

0,0800

0,4802
PS2 201 -500 0,3952 0,0050

0,0800

0,4802
PS3 501 - 1.500 0,3852 0,0050

0,0780

0,4682
PS4 1.501 - 2.500 0,3852 0,0050

0,0780

0,4860
PS5 2.501 - 4.500 0,3852 0,0050

0,0780

0,4682
PS6 4.501 - 10.000 0,3852 0,0050

0,0780

0,4682
PS7 10.001 - 30.000 0,3852 0,0050

0,0780

0,4682
PS8 30.001 - 70.000 0,3852 0,0050

0,0780

0,4682
PS9 70.001 - 100.000 0,3852 0,0050

0,0780

0,4682

Cene zemeljskega plina (brez DDV) vključujejo:

  • takso za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v višini 0,0238 EUR/m3,
  • trošarino za mineralna olja in plin v višini 0,018 EUR/m3.

* Od 1. februarja 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine zemeljskega plin zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Cene se uporabljajo od 1. 12. 2010 dalje.

Dobavitelj si pridržuje pravico zaračunati:

  Cena brez DDV [EUR] 20% DDV [EUR] Cena z DDV [EUR]
Stroške opominjanja 5,85 1,17 7,02
Stroški izterjave 21,20 4,24 25,44

 

Datoteke
PDF icon 3768_ceniik_za_dobavo_zemeljskega_plina_1122010.pdf [pdf | 48,7 KB]
PDF icon 4320_cenik_za_distribucijo.pdf [pdf | 60,6 KB]
PDF icon 4319_cenik_za_izvajanje_meritev182010.pdf [pdf | 56,3 KB]
PDF icon 4109_cenik_storitev_sodo_september_2010.pdf [pdf | 1,2 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n