Info za uporabnike

Cenik - plin - 1.1.2010

Cena za oskrbo z zemeljskim plinom je od 1. februarja 2008 sestavljena iz:

1. Cene za uporabo omrežij

Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, Uradni list RS, št. 64/08
V spisku priloženih cenikov (spodaj) si lahko ogledate tudi na podlagi omenjenega akta preračunane:

  • cene za distribucijo zemeljskega plina po odjemnih skupinah, preračunane na dan z vključenim 20 % DDV,
  • cene za izvajanje meritev, preračunane na dan z vključenim 20 % DDV.

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) opravlja poleg storitev, ki jih pokrivata omrežnina in znesek za izvajanje meritev še nekatere druge storitve, za katere pa mora v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem oblikovati in javno objaviti cenik teh storitev. Večinoma gre za storitve po naročilu in se posamezne postavke ne bodo pojavljale na rednih mesečnih računih za zemeljski plin. Veljaven Cenik storitev SODO si lahko ogledate spodaj v spisku priloženih cenikov.

2. Cene za dobavljeni zemeljski plin

Prodajna skupina Letna zmogljivost Prodajna cena zemeljskega plina brez DDV na enoto 20% DDV Končna cena zemeljskega plina z DDV na enoto
  m3/ leto EUR/ m3 EUR/ m3 EUR/ m3
PS1 0 - 200 0,3268

0,0654

0,3922

PS2 201 -500 0,3268

0,0654

0,3922

PS3 501 - 1.500

0,3168

0,0634

0,3802

PS4 1.501 - 2.500

0,3168

0,0634

0,3802

PS5 2.501 - 4.500

0,3168

0,0634

0,3802

PS6 4.501 - 10.000

0,3168

0,0634

0,3802

PS7 10.001 - 30.000

0,3168

0,0634

0,3802

PS8 30.001 - 70.000

0,3168

0,0634

0,3802

PS9 70.001 - 100.000

0,3168

0,0634

0,3802

Cene zemeljskega plina (brez DDV) vključujejo:

  • takso za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v višini 0,0238 EUR/m3,
  • trošarino za mineralna olja in plin v višini 0,0060 EUR/m3.

* Od 1. februarja 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine zemeljskega plin zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Cene se uporabljajo od 1. 1. 2010 dalje.

Dobavitelj si pridržuje pravico zaračunati:

  Cena brez DDV [EUR] 20% DDV [EUR] Cena z DDV [EUR]
Stroške opominjanja 4,88 0,98 5,86
Stroški izterjave 20,80 4,16 24,96

 

Datoteke
PDF icon 2967_cenik_plin_112010.pdf [pdf | 55,5 KB]
PDF icon 3333_cene_za_izvajanje_meritev_november_2009.pdf [pdf | 58 KB]
PDF icon 3538_cenik_storitev_sodo_september_2009.pdf [pdf | 159,4 KB]
PDF icon 3175_cenik_za_distribucijo_zp_november_2009.pdf [pdf | 61,5 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n