Aktualno

Odkup pravic za uporabo tehničnih map za pridobitev STS

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., enota TE-TOL (v nadaljevanju ENLJ), je s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije (v nadaljevanju ZAG) pridobila tehnični mapi:

  • KONČNO POROČILO št. 427/20-420-3 o laboratorijskem preskušanju kompozita ENLJ/ZR, ZAG, 18. 12. 2020 za pepel in žlindro, ki nastane pri zimskem režimu (ZR) kurjenja premoga in biomase,

in 

  • KONČNO POROČILO št. 427/20-420-5 o laboratorijskem preskušanju kompozita ENLJ/LR, ZAG, 18. 12. 2020 za pepel, ki nastane pri letnem režimu (LR) kurjenja premoga.

V tehničnih mapah so zbrane informacije o kvaliteti materiala (kemijske in fizikalne), na osnovi slednjih pa so podane možnosti uporabe ter v grobem tudi načini priprave kompozita. Tako material zimskega kot poletnega režima kurjenja je treba vgraditi v največ 4 urah po pripravi. Za vgrajevanje se morajo uporabiti ustrezna geotehnična sredstva - mehanizacija (valjar, ipd.). Material, ki nastaja pri zimskem režimu, je zaradi visokih trdnostnih lastnosti možno vgrajevati v zasipe in nasipe, tudi takšne, na katerih so predvidene statične obtežbe. Material ni primeren za vgradnjo na temeljna tla, kjer so pričakovani diferenčni posedki, saj bo prihajalo do porušitve vgrajenih plasti. Prav tako ni primerno, da se vgrajene plasti iz kompozita obremenjuje neenakomerno. Ker je material vodo-neprepusten, ni primeren za vgradnjo v zasipne plasti, ki so v funkciji drenaž. Strižni kot omogoča oblikovanje brežin v največjem naklonu 1 : 1 (višina ; dolžina), pri čemer morajo biti brežine zaščitene pred vremenskimi vplivi. Materiala se ne sme vgrajevati v neugodnih vremenskih razmerah, kot npr. v vetru, dežju, snegu in pri temperaturi pod lediščem. Povsem enake so možnosti uporabe materiala pri poletnem režimu kurjenja, razlika je le v tem, da je možno oblikovanje brežin v največjem naklonu 2:3 (višina ; dolžina).

Za pepel in žlindro smo pridobili tudi registracijo skladno z Uredbo REACH (registracijska številka 01-2119491179-27-0245).

 

Napoved javnega naročila za odvoz gradbenega kompozita:

ENLJ obvešča vse zainteresirane stranke, da bo v prihodnjih mesecih pristopila k objavi javnega naročila »Odvoz gradbenega kompozita«, za 22.000 ton pepela in žlindre, za obdobje dveh let. Pogoj za sodelovanje na razpisu bo pridobljen STS za kompozit, sestavljen iz pepela in žlindre iz ENLJ. Pogoj je tudi razlog, da se je ENLJ odločila za prodajo pravic za uporabo obeh tehničnih map za pridobitev že omenjenega STS. To bo stranki omogočilo pravočasno izvedbo vseh postopkov v ta namen. Cena obeh tehničnih map je 10.000,00 EUR brez DDV, cena mape za posamezen režim kurjenja pa znaša 6.000,00 EUR brez DDV. Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa.

 

Prevzem tehnične mape:

Stranke se dogovorijo za prevzem tehnične mape s kontaktno osebo ENLJ, to je:

 

Prevzem tehnične mape je na naslovu: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana. Tehnično mapo stranka prejeme ob podpisu Zapisnika o predaji tehnične mape, v tiskani in elektronski obliki. Za prevzem v elektronski obliki mora imeti stranka s seboj prenosni USB ključ.

Prevzemnik mora ob prevzemu tehnične mape predati ENLJ pooblastilo s strani zakonitega zastopnika stranke, da je pooblaščen za prevzem tehnične mape s strani stranke.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n