Aktualno

Informacija o delitvi stroškov za ogrevanje

Pogosto beležimo reklamacije odjemalcev toplote ali zemeljskega plina s skupnih odjemnih mest glede deleža plačila stroškov ogrevanja in s tem povezanih zneskov na računih za ogrevanje, ki jih odjemalci naslavljajo neposredno na Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., od katerega tudi prejmejo račun.

Energetika Ljubljana na podlagi zakonskih določil dobavlja toplotno energijo oziroma zemeljski plin na skupno odjemno mesto (merilno mesto), kjer se količina dobavljene toplotne energije oz. zemeljskega plina meri z merilnimi napravami. Način razdelitve stroškov dobavljene toplote med lastnike posameznih delov je v pristojnosti lastnikov posameznih delov in ne Energetike Ljubljana.

Energetika Ljubljana ni izvajalec delitve stroškov za ogrevanja in sama ne določa deležev, ki jih plačujejo lastniki posameznih delov. Energetika Ljubljana s strani upravnika oz. izvajalca delitve prejme procentualni delež stroška ogrevanja posameznega odjemalca in nato na podlagi sporočenih podatkov (deležev) izstavi račun neposredno odjemalcu.

Lastniki poslovnih prostorov in etažni lastniki kot odjemalci toplote oz. zemeljskega plina na skupnem odjemnem mestu se morajo z upravnikom oz. izvajalcem delitve dogovoriti o načinu delitve stroškov dobavljene toplote oz. zemeljskega plina na skupnem odjemnem mestu ter deležih posameznega odjemalca za plačilo stroškov dobavljene energije, skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Vsota vseh deležev na razdelilniku mora znašati 100 %.

Energetika Ljubljana kot dobavitelj toplotne energije in izvajalec obračuna nima pristojnosti za poseganje v notranja razmerja med odjemalci toplotne energije oz. zemeljskega plina in način delitve stroškov za ogrevanje med lastniki ali celo določiti delež plačil za posamezne prostore oz. lastnike, saj bi s tem posegla v celotno dogovorjen razdelilnik odjemalcev in bi v primeru reševanja reklamacij presegla svoje zakonske pristojnosti.

Za informacije vezane na odčitavanje internih delilnikov, izdelavo delilnika ter izračunov posameznih procentualnih deležev stanovanj je pristojen vaš upravnik oziroma izvajalec delitve.

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n