Ugodna gradnja priključnega vročevoda po pavšalni ceni

Pavšalna cena

Pavšalna cena priključnega vročevoda je sestavljena iz cene pavšala na podlagi moči in cene pavšala na podlagi dolžine priključnega vročevoda:

Dolžina vročevoda

Cena pavšala na podlagi moči

Cena pavšala na podlagi dolžine

priključnega vročevoda

do 15 m

28,22 EUR / kW priključne moči

(min 846,60 EUR)

-

od 15 - 25 m

28,22 EUR / kW priključne moči

(min 846,60 EUR)

za vsak meter od 15 do 25 m dodatno 84,68 EUR/m

nad 25 m

56,44 EUR / kW priključne moči

(min 1.693,20 EUR)

za vsak meter nad 25 m dodatno 372,41 EUR/m

Cene ne vključujejo DDV in so veljavne od 1. 7. 2016. Cene se polletno revalorizirajo skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Pogoji izgradnje priključnega vročevoda

Pogoji izgradnje priključnega vročevoda na podlagi pavšalne cene:

 1. Minimalna priključna moč, ki je določena na osnovi projektirane/izvedene moči internih ogrevalnih naprav, znaša 30 kW.

 2. Del vročevoda, ki je potreben za kompenzacijo/raztezanje omrežja dolžine do približno 3,5 metra, se ne upošteva v dolžini priključnega vročevoda.

 3. Cena vključuje gradbena in strojna dela do objekta. Stroški, ki so povezani z vzpostavitvijo prvotnega stanja (npr. hortikulturni elementi, posebno tlakovanje, celovito asfaltiranje ipd.) ter stroški poteka vročevoda znotraj objekta do lokacije toplotne postaje v ceni niso zajeti.

 4. Priključni vročevod, ki se gradi pod pogoji pavšalne cene, je izključno last Energetike Ljubljana.

 5. Cena priključnega vročevoda po teh pogojih velja le v primeru, da priključni vročevod projektira in zgradi Energetika Ljubljana.

 6. Cena velja za vse obstoječe stavbe ne glede na njihovo namembnost. Cena ne velja za nove in obstoječe stavbe, ki so že priključene na sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

 7. V primeru, da se preko skupnega priključnega vročevoda priključuje več stavb, se dolžina, ki pripada posamezni stavbi, določi na osnovi sorazmernega deleža števila stavb predvidenih za priključitev.

 8. Cena oziroma priključitev pod navedenimi pogoji velja le v primeru, da pogodbeni partner v roku dveh let od izvedbe priključnega vročevoda izvede tudi ostale toplotne naprave in začne z odjemom toplote iz sistema dlajinskega ogrevanja. V nasprotnem primeru je dolžan poravnati dejanske stroške izvedbe priključnega vročevoda, le-ta pa pride v njiegovo last.

 9. Obstoječi odjemalec, ki povečuje priključno moč svojih toplotnih naprav na obstoječem priključnem vročevodu, predhodno že narejenem po pogodbi o pavšalu, plača za povečano priključno moč trenutno veljavno ceno smiselno glede na ostale pogoje.

 10. Nov odjemalec, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na priključni vročevod, predhodno že narejenem po pogodbi o pavšalu, plača smiselno glede na ostale pogoje za svojo priključno moč trenutno veljavno ceno.

 11. Nov odjemalec, ki priključuje svoje naprave na priključni vročevod, ki je bil narejen po pogodbi o pavšalu veljavni pred 24. 01. 2008, plača smiselno glede na ostale pogoje za svojo priključno moč trenutno veljavno ceno.

 12. Ti pogoji veljajo od 24. 01. 2008.

Več informacij

Več informacij o pavšalu za izgradnjo priključnega vročevoda in pogojih finančnega najema za izvedbo toplotne postaje lahko dobite v:

 • Prodajna služba (ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana)
 • na telefonski številki 01/ 588 95 45
 • info@energetika-lj.si

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n