O družbi

Evropski projekt SENERGY NETS

EU projekt SENERGY NETS – povečanje sinergij med energetskimi omrežji

 

Energetika Ljubljana od septembra 2022 sodeluje v razvojno-inovacijskem projektu SENERGY NETS – Increase the Synergy among different ENERGY NETworkS, ki ga v deležu 70 odstotkov sofinancira Evropska unija. Cilj projekta je razviti in prilagoditi opremo za zbiranje ter izmenjavo prožnosti med različnimi energetskimi sistemi. 

Evropski zeleni dogovor določa pot do podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 in med drugim daje prednost učinkoviti rabi energije in razvoju energetskega sektorja, ki bo temeljil predvsem na obnovljivih virih. Pri tem se pojavlja več izzivov:

  • Obnovljivi viri, kot so sončne in vetrne elektrarne, so nedispačabilni – pri njih nimamo vpliva na njihovo trenutno proizvodno moč. To predstavlja težavo predvsem v elektro omrežjih, kjer mora biti proizvodnja v vsakem trenutku uravnotežena s porabo električne energije;
  • Energetski sistemi za distribucijo elektrike in toplote so bili zasnovani za tokove energentov v smeri od velikih centraliziranih proizvodnih enot do končnih porabnikov. Pri uvajanju OVE in izkoriščanju odpadne toplote pri končnih porabnikih pa dandanes prihaja do številnih manjših razpršenih virov in obrnjenih smeri tokov energentov v omrežjih. Obstoječa omrežja niso bila zasnovana za tovrstno uporabo in v njih vse pogosteje prihaja do preobremenitev.

Alternativo velikim in investicijsko zahtevnim posegom za povečevanje kapacitet omrežij predstavlja prilagajanje odjema porabnikov. V sodelovanju s končnimi uporabniki lahko poiščemo tista bremena, ki jih v primeru prezasedenosti omrežij pod vnaprej dogovorjenimi pogoji lahko izklapljamo. Ti pogoji so npr. moč bremena, čas, odzivni čas, trajanje ter strošek izklopa in kot celota predstavljajo prožnost bremena.

Virtualna elektrarna oz. toplarna

Cilj projekta SENERGY NETS je prikazati tehnični in ekonomski potencial za razogljičenje obstoječih energetskih sistemov. V ta namen bomo v okviru projekta razvili nabor programskih orodij, namenjenih zbiranju prožnosti v posameznih energetskih sistemih. Z opremo, imenovano tudi virtualna elektrarna oz. toplarna, bomo preverjali možnosti časovnega zamika v proizvodnji in porabi energije v energetskih sistemih, s čimer bomo gladili konice ter razbremenili infrastrukturo za distribucijo toplote ter elektrike. Zbiranje prožnosti bomo skušali dodatno optimizirati z izmenjavo prožnosti med sistemi daljinskega ogrevanja ter distribucije električne energije. Zbrane prožnosti bomo ovrednotili z ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika ter jih nato porabili oziroma ponudili operaterjem distribucijskih in prenosnih sistemov.

Tri pilotne lokacije

Delovanje opreme bo demonstrirano na treh pilotnih lokacijah, in sicer v Ljubljani, Milanu in Parizu, možnost ponovne uporabe pa bo preizkušena v dveh dodatnih študijah primerov, ki predstavljata alternativne podnebne, gospodarske in geografske razmere, in sicer v Västeråsu (Švedska) in Cordoba (Španija). Pri izvedbi bo potrebno upoštevati tudi zakonodajne omejitve in specifike lokalnega trga.

V Ljubljani bo programsko opremo dobavilo avstrijsko-slovensko podjetje Cybergrid, njeno delovanje pa bo demonstrirano na infrastrukturi Energetike Ljubljana in Elektra Ljubljana. Pri izvedbi bomo vključeni sodelavci sektorjev za proizvodnjo in vzdrževanje, oskrbe s toploto, investicij in razvoja ter trženja.  V projektu sodelujeta tudi podjetje Operato ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani.   

19 ustanov iz 8 evropskih držav

Projektni konzorcij sestavlja 19 ustanov iz 8 evropskih držav. Vanj smo vključena energetska podjetja,  razvojno naravnana podjetja, raziskovalne ustanove ter interesna združenja. Delo na projektu bo trajalo štiri leta, skupna vrednost projekta pa znaša malo manj kot 10 milijonov evrov.

 

Projekt sofinancira Evropska unija po pogodbi o financiranju št.  101075731. V prispevku  izražena mnenja in stališča avtorja ne odražajo nujno mnenj in stališč Evropske unije ali agencije CINEA. Ne Evropska unija ne agencija CINEA ne nosita odgovornosti za vsebino prispevka. 

Podrobnosti o projektu lahko spremljate na: Home - SENERGY NETS 

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n