Aktualne informacije o razmerah na trgu

Za vas smo zbrali aktualne informacije o razmerah na trgu.

 

 

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja  (Uradni list RS, št. 9/2023 z dne 24. 1. 2023), ki stopi v veljavo 25. 1. 2023, najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce znaša 98,70 eura/MWh in se uporablja od 1. januarja 2023 do 30. april 2023. Fiksni del toplote za vse skupine odjemalcev ostaja nespremenjen in se ne sme povišati nad vrednostjo, ki je določena v cenikih, veljavnih v mesecu januarju 2023.

Vlada RS je 22. 12. 2022 sprejela novi uredbi, namenjene nekaterim javnim zavodom in občinam, s katerima določa najvišjo drobno prodajno ceno električne energije in zemeljskega plina. Uredbi veljata od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.

 

  • Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina znaša 0,095 EUR/kWh (določena v Uredbi),
  • Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo določeno v Uredbi

           za višjo tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh,

           za nižjo tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh,

           za enotno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na povezavi.

Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2022 je bil potrjen že 10. 5. 2022. Dne, 20. 12. 2022, je Vlada RS sprejela Rebalans poslovnega in finančnega načrta, ki je bil sprejet zaradi sprememb pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud, ki jih prinaša Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, kot tudi zaradi manj razpoložljivih zbranih sredstev v letu 2022 na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije.

Vir:  https://www.gov.si/novice/2022-12-20-odlocitve-vlade-s-sej-vladnih-odborov/ (21.12.2022).

Vlada RS je 1. 12. 2022 sprejela predlog Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, v katerem so med drugim opredeljeni nujni ukrepi za zajezitev visokih stroškov energije in energentov, ukrepi za poenostavitev pomoči za nove investicije v obnovljive vire energije in ukrepi za omejitev presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.

S 1. 11. 2022 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 138/2022 z dne 28. 10. 2022), ki prinaša najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom:

  • za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce 0,07300 EUR/kWh brez dajatev in DDV,
  • za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce 0,07900 EUR/kWh brez dajatev in DDV.

Državni zbor je sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, kar pomeni, da bo od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka.

Več informacij lahko preberete na tej povezavi.

Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najbolj ranljivih skupin prebivalstva Republike Slovenije predlagala začasne ukrepe na področju socialne varnosti, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen energentov in cen življenjskih potrebščin v času ogrevalne sezone. Enkratna denarna izplačila bodo prejeli najbolj socialno ogrožena gospodinjstva in invalidi.

Več informacij lahko preberete na tej povezavi.

 

Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.

Upravičenci do pomoči po predlogu zakona so pravne ali fizične osebe, ki so opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji registrirale do 1. decembra 2021.

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022. Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več informacij lahko preberete na tej povezavi.

Oskrba s plinom v Sloveniji vse od razglasitve stopnje zgodnjega opozarjanja 12. julija 2022 poteka nemoteno, prav tako poteka nemoteno prenos plina do Slovenije. 

Svet EU je 5. 8. 2022 sprejel uredbo o usklajenih ukrepih za zmanjšano porabo plina v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 za 15 % glede na porabo zadnjih petih let. Agencija za energijo zato poziva odjemalce k razmisleku in iskanju rešitev za nadomeščanje plina z drugimi energenti ter varčevanju z energijo.

Celoten zapis Agencije za energijo je na tej povezavi

Vlada je na 17. dopisni seji, dne 1. 8. 2022,  sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

 

S to spremembo uredbe se z 2. 8. 2022 ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila ukinjena 21. 6. 2022. Okoljska dajatev je bila ukinjena zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida je na na voljo na tej povezavi

Vlada je s ciljem blažitve energetske draginje podaljšala obdobje nižjih trošarin na energente. Uredba je bila sprejeta dne 20. 7. 2022, v veljavo pa stopi s 1. 8. 2022. 

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo je dostopna na tej povezavi

V boju proti energetski draginji je vlada dne 20. 7. 2022 napovedala znižanje DDV za vse energente.

Več o napovedanem ukrepu lahko preberete na tej povezavi. 

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno za končne odjemalce zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev, za osnovne socialne službe in za male poslovne odjemalce.

Več informacij lahko preberete na tej povezavi

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Več informacij lahko preberete na tej povezavi

Agencija za energijo je razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja in poziva odjemalce k racionalni rabi zemeljskega plina. Več informacij lahko preberete na tej povezavi.

Vir: Agencija za energijo

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. Zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov se začasno ukinja obveznost plačil okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za določena fosilna goriva (plinsko olje, motorni bencin, kurilno olje in naravni zemeljski plin).

Ukinitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida  je začasna in velja do 17. 8. 2022.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Po podatkih podjetij plinskega gospodarstva je dobava plina odjemalcem v Sloveniji in tudi v drugih državah EU neokrnjena in poteka v skladu z dnevnimi napovedmi. 

Več na: Spreminjajoče razmere na trgu s plinom in zanesljiva oskrba - Vse novice - Agencija za energijo (agen-rs.si)

Do 23. 6. 2022 bo potekala javna obravnava Zakona o oskrbi s plinom, kateri prinaša dopolnitve in spremembe na področju osnovne in nadomestne oskrbe odjemalcev,  na področju skupnih odjemnih mest in na področju skladiščenja plina.

Podrobnejša obrazložitev predloga sprememb je dostopna na https://www.gov.si/novice/2022-06-09-javna-obravnava-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-oskrbi-s-plini/

Vlada je dne 29. januarja 2022 sprejela dve uredbi o znižanju trošarin na energente (zemeljski plin in elektriko), ki sta veljavni od 1. februarja do 30. aprila 2022 (Uradni list RS, št. 12/2022 z dne 29. 1. 2022) in nato podaljšani do 31. julija 2022 (Uradni list RS, št. 57/2022 z dne 28. 4. 2022).

Kaj to pomeni za znesek na vašem računu?
Nove trošarine stopijo v veljavo s 1. februarjem in bodo prvič obračunane na računih, ki jih boste odjemalci prejeli v mesecu marcu (obračunsko obdobje od 1. februarja 2022 dalje), trenutno pa veljajo do 31. julija 2022.

Več o tem lahko preberete v našem Svetovalcu.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n